Zone'stuen v/ Jonna Riis Løhde, Valløesgade 34 -3.th., 7100 Vejle, tlf.nr.: 22 91 42 61, e-mail: zonestuen@zonestuen.dk, www.zonestuen.dk

 

 

 

 

ANTI-JANTELOV

 

Du skal vide at du er til noget, du har din ganske bestemte plads i livet, som kun du kan udfylde.

 

Du skal vide at du er lige så meget værd som alle andre. Ingen er hverken mere eller mindre værdifuld end dig og vi er alle af samme guddommelig herkomst.

 

Du skal vide at din mening er lige så rigtig som alle andres. Du har ret ud fra din synsvinkel og ud fra netop dine forudsætninger, viden og indsigt på gældende tidspunkt.

 

Du skal tro på dig selv i dit inderste væsens væren, dersom du ikke har tillid til dig selv og dine evner, hvorledes skal du så kunne udvikles.

 

Du skal altid være dig selv, som den du er, det er det eneste du kan være og hvis du ikke var til, ville universet ikke være fuldkomment.

 

Du skal vide at du dur til noget og der er mange ting som du virkelig kan. Du har medfødte gaver og når du åbner dit hjerte, da kan du formå alt.

 

Du skal vide at mange kan lære noget af dig, ligesom du kan lære noget af andre.

 

Du skal elske og værdsætte dig selv som den du er, der er også andre der har brug for dig og det du rummer.

 

Du skal vide at mange holder af dig og at disse mange efterhånden bliver flere og flere, indtil hele menneskeheden engang vil blive samlet i kærlighed med hinanden.

 

Ukendt forfatter.

 

 

 

 

 

 

 

"Universet giver os hvad vi behøver, når vi behøver det"